News di Shorei-kan:

10/3/2019 - 12 RADUNO INTERSOCIALE SHOREI-KAN... (leggi)

17/2/2019 - STAGE DI KOBUDO E KAISAI A BINASCO (MI)... (leggi)

(leggi tutte le news di Shorei-kan)

Articoli di Shorei-kan:

3/2/2019 Un Tropico davvero Zen
5/11/2018 SK Advertising 2
4/11/2018 SK Advertising 1
29/1/2017 Shorei-kan Goju-Ryu e Shorei-kai Kobudo
14/4/2016 Shorei-kan RE, Shodan e SDK al 9 Raduno Intersociale Shorei-kan
10/4/2016 9 Raduno Intersociale Shorei-kan
28/2/2016 Terminology of the beginning and ending of shiai kumite
6/11/2015 Uchinaaguchi handbook
12/3/2015 8 International Shorei-Kan Championship: regolamento e modulistica
23/4/2014 Shorei-kan RE e Shodan al 7 International Shoreikan Championship
12/4/2014 7 International Shorei-Kan Championship: regolamento e modulistica
24/2/2013 Shorei-kan RE e Shodan al 6 International Shoreikan Championship
23/2/2013 6 International Shorei-Kan Championship: regolamento e modulistica
8/2/2013 Okinawa Karate ''Kobudo'' Graph

Shorei-kan


programma di Shorei-kan  - articoli di Shorei-kan  - faq di Shorei-kan  - files di Shorei-kan

Ichigan, Nisoku, Santan, Shryoku Sguardo, posizione, fegato, tecnica

Lezioni collettive ed individuali, stage e seminari
Per informazioni: Palestra Shodan, via Monari 21, Reggio Emilia
info@sk-budo.com (tel. 393-9607668) o info@shodan.it (tel. 0522-556297)
cookie policy